Trevlig sommar

110806b110806c110806aTeknikförlaget önskar trevlig sommar. Vi kommer i augusti månad att påbörja höstnumren av både Energimagasinet och Uppfinnaren & Konstruktören. Dessutom glädjer vi oss mycket åt att arbeta med Pingistidningen som vi gör på uppdrag av Svenska Bordtennisförbundet. Vi kommer att ansvara för annonsförsäljningen under hösten och för detta ändamål har vi anlitat Leif Johansson. Leif har ett förflutet som bordtennisspelare och arbetar också som försäljare. Tidningen kommer också under hösten att genomgå en rejäl omgörning som lanseras i och med nr 1/2012.

Förutom det så kommer vi också att arbeta fram ny form på Uppfinnaren & Konstruktören så vi ser fram emot en spännande och intensiv hösten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *