Energimagasinet nr 7/2010

Årets sista Energimagasin är nu tryckt. 56 sidor med temat “Förnybar Energi”. Vad tycker du? Vad är bra, vad är mindre bra? Finns det något du vill läsa om som du inte hittar i tidningen. Vi är tacksamma för all feedback så sänd oss gärna ett e-mail på info@teknikfor.se.

Nästa utgåva beräknas utkomma i februari 2011 och under året kommer vi bland annat att ha flera spännande teman, såsom “Energieffektivisering”, “Energi & Industri”, “Bioenergi”, “Fastighet”, “Fjärrvärme”, “Förnybar Energi” och “Energigaser”. Är du intresserad av ett fullständigt utgivningsprogram så gå in på www.energimagasinet.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *