Produktioner januari februari

021105021103021104Teknikförlaget har arbetat intensivt första delen av 2011 och färdigställt Dormer Info nr 1/2011 och första utgåvan av Energimagasinet 2011. Dessutom ligger en företagspresentation av företaget Marmite för tryckning. Vår egen tidskrift Uppfinnaren & Konstruktören färdigställs under vecka 8 och då kommer vi även att börja arbeta med tidningen “Pingis” första utgåva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *