PORTFOLIO

Nedan ser du ett litet axplock av de produkter vi arbetar med för tillfället. Under årens lopp har vi producerat massor av material. På Teknikförlaget arbetar vi alltid för att du som kund skall bli 100 procent nöjd. Vi är snabba och prisvärda och genom det nätverk vi har kan vi hjälpa dig genom hela processen i ett jobb. Välkommen att kontakta oss!
Uppfinnaren & Konstruktören
Teknikförlaget äger och producerar Uppfinnaren & Konstruktören. Tidskriften är officiellt organ för Svenska Uppfinnareföreningen och utkommer sex gånger om året. Teknikförlaget står för redaktionellt innehåll, formgivning, retusch och prepress.Läs mer på www.uppfinnaren.com

Tidningen Pingis
På uppdrag av Svenska Bordtennisförbundet gör Teknikförlaget AB Pingistidningen som är officiellt organ för förbundets medlemmar. Vi gör både skribentjobb, layout och prepress. 2012 gjordes redesign på tidningen i formatet G5 (169×239). Tidningen kommer ut fyra gånger per år. Läs mer på svenskbordtennis.com och följ även tidningen på Facebook, www.facebook.com/pingistidningen

DormerPramet Info
Teknikförlaget producerar “D-Info” som är Halmstadbaserade företaget Dormer Tools kundtidning som vänder sig till Dormer Tools återförsäljare. D-Info utkommer fyra gånger per år. Teknikförlaget står för redaktionellt arbete, formgivning, fotografering, retusch och prepress. Läs mer på www.dormertools.com

International Table Tennis Federation
Teknikförlaget AB gör trycksaker och webbutveckling åt det internationella bordtennisförbundet (ITTF). Under 2012-2013 har det handlar om rollups, foldrar och vi har även byggt utbildningsportalen ittfeducation.com där det i dagsläget finns cirka 2.000 registrerade användare. Portalen är byggd i öppna källkodsprojektet Moodle som används av universitet världen över.